Prev

May 2023

Next
ALBMC Prisma
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
30
1
10:00 Bookheimer,...
1:00 Bookheimer,...
3:00 Mayer, Emer...
2
8:30 Mayer, Emer...
10:30 Craske, Mic...
1:00 Bookheimer,...
3:30 Cramer, Ste...
3
9:00 Yang, Yvonn...
10:45 Lavretsky, ...
2:00 Gupta, Arpa...
4
9:45 Gupta, Arpa...
12:45 Lavretsky, ...
2:30 Craske, Mic...
5
9:45 Narr, Kathe...
6
7
8
9
10
11
10:00 Mayer, Emer...
12
13
14
15
16
9:30 Craske, Mic...
3:30 Cramer, Ste...
17
18
19
20
21
22
8:30 Narr, Kathe...
10:15 Craske, Mic...
23
24
25
26
11:00 Craske, Mic...
1:30 Suthana, Na...
27
10:30 Bookheimer,...
1:00 Bookheimer,...
28
29
30
10:15 Craske, Mic...
31
10:45 Craske, Mic...
1
4:00 Craske, Mic...
2
3

This Month's Events

Mon, May 1
10:00 AM - 11:30 AM
Bookheimer, Susan
ALBMC Prisma
Mon, May 1
1:00 PM - 2:15 PM
Bookheimer, Susan
ALBMC Prisma
Mon, May 1
3:00 PM - 4:30 PM
Mayer, Emeran
ALBMC Prisma
Tue, May 2
8:30 AM - 10:00 AM
Mayer, Emeran
ALBMC Prisma
Tue, May 2
10:30 AM - 12:30 PM
Craske, Michelle
ALBMC Prisma
Tue, May 2
1:00 PM - 2:15 PM
Bookheimer, Susan
ALBMC Prisma
Tue, May 2
3:30 PM - 5:00 PM
Cramer, Steve
ALBMC Prisma
Wed, May 3
9:00 AM - 10:15 AM
Yang, Yvonne
ALBMC Prisma
Wed, May 3
10:45 AM - 12:00 PM
Lavretsky, Helen
ALBMC Prisma
Wed, May 3
2:00 PM - 4:15 PM
Gupta, Arpana
ALBMC Prisma
Thu, May 4
9:45 AM - 12:00 PM
Gupta, Arpana
ALBMC Prisma
Thu, May 4
12:45 PM - 2:00 PM
Lavretsky, Helen
ALBMC Prisma
Thu, May 4
2:30 PM - 4:30 PM
Craske, Michelle
ALBMC Prisma
Fri, May 5
9:45 AM - 11:00 AM
Narr, Katherine Louise
ALBMC Prisma
Thu, May 11
10:00 AM - 11:30 AM
Mayer, Emeran
ALBMC Prisma
Tue, May 16
9:30 AM - 11:30 AM
Craske, Michelle
ALBMC Prisma
Tue, May 16
3:30 PM - 5:00 PM
Cramer, Steve
ALBMC Prisma
Mon, May 22
8:30 AM - 9:45 AM
Narr, Katherine Louise
ALBMC Prisma
Mon, May 22
10:15 AM - 11:45 AM
Craske, Michelle
ALBMC Prisma
Fri, May 26
11:00 AM - 1:00 PM
Craske, Michelle
ALBMC Prisma
Fri, May 26
1:30 PM - 2:30 PM
Suthana, Nanthia
ALBMC Prisma
Sat, May 27
10:30 AM - 12:00 PM
Bookheimer, Susan
ALBMC Prisma
Sat, May 27
1:00 PM - 2:15 PM
Bookheimer, Susan
ALBMC Prisma
Tue, May 30
10:15 AM - 11:45 AM
Craske, Michelle
ALBMC Prisma
Wed, May 31
10:45 AM - 12:15 PM
Craske, Michelle
ALBMC Prisma